آدرس : تهران,خیابان آزادی,خیابان اسکندرجنوبی, نبش کوچه مهربان,پلاک 484 ,واحد 3


تلفن:66921620-021 ,66917624 ,66932218,66925503,66925663

کد پستی :1311667647

نشانی الکترونیک: iranfdohpp@gmail.com , info@iranfdo.ir